COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Društveni angažman

Stabilno djelovanje također pretpostavlja uključivanje poduzeća i praćenje društvenih i kulturnih povezanosti. Poduzeće, obitelj vlasnika i djelatnici Dr. Oetkera preuzimaju tu odgovornost svojim angažmanom u mnogim različitim područjima.