Flag

O Dr. Oetkeru

Compliance
Više
O Dr. Oetkeru
Organizacija za usklađenost / Sustav za zviždače

Etičko i zakonito ponašanje glavni je prioritet Oetker grupe u njezinim poslovnim aktivnostima i u odnosima sa svim poslovnim partnerima i kupcima. Zbog snažnog međunarodnog rasta Oetker grupe i sve većih zakonskih zahtjeva, tema Usklađenosti postaje sve važnija. Stoga je razvijen Sustav upravljanja usklađenošću za cijelu Oetker grupu.


U okviru tog sustava, uspostavljena je Organizacija za usklađenost čiji Službenici za usklađenost stoje na raspolaganju, kao neutralne i neovisne kontakt osobe, za sva pitanja u svezi s temom Usklađenosti.


Nadalje, Oetker grupa je uspostavila postupak za zviždače koji omogućuje pojedincima, društvima i drugim organizacijama prijaviti kršenja primjenjivih zakona (npr. mito, prijevara, kršenje ljudskih prava i propisa o zaštiti okoliša), internih smjernica Oetker grupe (npr. Kodeksa ponašanja) ili Kodeksa ponašanja za dobavljače Oetker grupe, odnosno zabrinutost u svezi potencijalnog ili stvarnog kršenja tih propisa.


Ako imate bilo kakve informacije o mogućim kršenjima zakona u svezi društva iz Oetker grupe, na raspolaganju su vam različiti načini kako nam možete dostaviti te informacije, također i potpuno anonimno putem našeg Sustava dežurnog telefona za usklađenost.

Picture -

Dostupni su sljedeći kanali za prijavljivanje:
o    Dežurni telefon za usklađenost Oetker grupe – ostavljanje anonimne poruke
https://coho.oetker-group.com

o    Prijava putem el. pošte Organizaciji za usklađenost Oetker grupe
mailto: compliance@oetker-group.com

o    Prijava slanjem pisma na adresu
      Dr. August Oetker KG
      Corporate Compliance Committee
      Lutterstraße 14
      33617 Bielefeld
      Njemačka

o    Prijava telefonom putem (besplatnog) telefona, ostavljanjem glasovne poruke

o    Prijave zaposlenika upravi Oetker grupe, nadzorniku, Službeniku za usklađenost (grupe) ili drugoj imenovanoj kontakt osobi za određenu podružnicu (npr. tijekom privatnog razgovora).

Telefonom

Pažljivo ćemo istražiti predmet i poduzeti potrebne mjere.

U okviru poslovnika, definirali smo interne odgovornosti i postupanje s aluzijama i pritužbama.

Poslovnika
Pratite nas
Pratite nas na društvenim mrežama