Flag
Pravna napomena
Pravni
Pravni
Pravna napomena

Dr. Oetker d.o.o. (u daljnjem tekstu „mi“) je odgovorno za ovu internetsku stranicu. Želimo vas na ovim web stranicama informirati o našem poduzeću i o našim proizvodima i aktivnostima. Ovom pravnom napomenom se regulira korištenje naših web stranica. U pojedinim slučajevima važe dodatna pravila, primjerice kod posjećivanja web stranica koje su dostupne samo registriranim korisnicima. U takvim slučajevima ćete na odgovarajućim mjestima pronaći dodatne napomene.

1. Korištenje naših web stranica

Ovlašteni ste sadržaje s naših web stranica pregledavati, pohranjivati i preuzimati u privatne ili novinarske svrhe. Za umnožavanje, širenje i/ili omogućavanje javnog pristupa sadržajima je potrebna naša prethodna pismena suglasnost. U slučaju naše suglasnosti je korištenje dopušteno bez naknade, pri čemu međutim treba sljedeći naputak o autorskom pravu istaknuti u jasno vidljivom i čitljivom obliku:

© Dr. Oetker d.o.o.

Sve ostale upotrebe su zabranjene. To vrijedi posebice za izmjenu i obradu  sadržaja ili dijelova istih.

Ove pravne napomene stalno ažuriramo. Stoga može biti potrebno da se pravne napomene moraju uskladiti s izmijenjenim stvarnim ili zakonskim okvirnim uvjetima. Korištenjem naših internetskih stranica prihvaćate u tom trenutku važeće pravne napomene.

Prekršaj protiv odredbi ove pravne napomene vas obvezuje na prestanak i uklanjanje posljedica, tj. dotične radnje korištenja treba obustaviti i eventualno umnožene primjerke uništiti. Pridržavamo si pravo na ostvarivanje daljnjih potraživanja, posebice zahtjeva na naknadu štete. 

2. Prava industrijskog vlasništva

Sadržaji koji se mogu pozvati na našim web stranicama su autorski zaštićeni. To se posebice odnosi na strukturu sadržaja web stranica kao i na tekstove, fotografije, audio i video datoteke  te baze podataka.

Na našim web stranicama su korišteni nazivi i oprema proizvoda kod kojih su, između ostalog, zaštićeni trgovački žigovi i/ili tržišno natjecanje (antitrust). To se posebice odnosi na logotipove i žigove kao i na ambalažu (layout). Naši proizvodi mogu i na drugi način biti zaštićeni, kao primjerice registriranim dizajnom, korisnim modelima ili patentnim pravima.

Svako neovlašteno korištenje naših web stranica, naziva proizvoda, opreme proizvoda ili proizvoda predstavlja povredu autorskih prava, zaštićenog žiga, tržišnog natjecanja ili drugih  prava industrijskog vlasništva.

3. Odgovornost za vlastite sadržaje

Sadržaji naših web stranica se pažljivo provjeravaju. Međutim, ne preuzimamo garanciju ili drugo jamstvo za ispravnost i potpunost sadržaja.

Naše jamstvo za štete nastale iz ili u vezi s korištenjem naših web stranica, s kojeg god pravnog osnova bilo, je ograničeno na takve štete koje smo mi ili naši suradnici prouzročili namjerno, zbog grube nepažnje ili – ako je došlo do povrede života, tijela ili zdravlja – uslijed nemara. Kod povrede bitnih ugovornih obveza uslijed nemara odgovaramo do visine predvidivih šteta. To ne utječe na odgovornost prema zakonu o odgovornosti za proizvod.

To ograničenje odgovornosti vrijedi i za funkciju web stranica kao i za preuzimanje sadržaja. Stoga vas molimo da se prije preuzimanja datoteka i informacija sami pobrinete za dovoljnu zaštitu od virusa. 

4. Odgovornost za strane sadržaje

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice (tzv. linkove) na web stranice koje pokreću treće osobe („tuđe web stranice“). Osim toga se na našim web stranicama mogu nalaziti forumi za raspravljanje (tzv. chatovi) na kojim treće osobe mogu objaviti svoja mišljenja na neku temu („tuđi doprinosi“).

Ne odgovaramo za strane web stranice i strane doprinose, posebice ne za počinjene prekršaje protiv zakonskih propisa i prava trećih. Sadržaje na tuđim web stranicama i tuđe doprinose ne svojatamo, štoviše, ovime se izričito distanciramo od takvih sadržaja.

Ako utvrdimo da tuđe web stranice ili tuđi doprinosi krše zakonske odredbe ili prava trećih, izbrisat ćemo link ili doprinos na chatu, ukoliko je to pravno i tehnički moguće.

Bit ćemo zahvalni za odgovarajuća upozorenja i s vaše strane.

Zabranjeno je objavljivati protupravne priloge ili materijale koji povređuju prava trećih u forumima na našim web stranicama. To vrijede posebice za klevete, uvrede, nepristojan i pornografski materijal.

Pratite nas
Pratite nas na društvenim mrežama