COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete kod Dr. Oetkera ima nadređenu ulogu te se provodi na svim razinama životnog ciklusa proizvoda. Radi osiguranja visokog standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda  Dr. Oetker Produkte se stoga poduzimaju mnogobrojne mjere kako bi se prepoznali mogući rizici tijekom razvoja, proizvodnje, pakiranja i transporta te kod pripreme prehrambenih proizvoda, smanjili rizici i vodilo računa o podnošljivosti za okoliš.

Kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje

Razmišljanja o sigurnosti i kvaliteti počinju već u prvoj fazi koncepcije proizvodnje i pakiranja, a prilikom izbora i kontrole sirovina igraju odlučujuću ulogu. Osiguranje kvalitete u proizvodnji znači stalnu kontrolu standarda i striktno pridržavanje propisa o higijeni. Za vrijeme transporta prije svega treba osigurati da se roba ne ošteti i da se njezino porijeklo uvijek može identificirati. U kontaktu s potrošačima se provjerava u kojoj mjeri proizvodi i naputci za pripremu odgovaraju njihovim zahtjevima.

Dr. Oetkerovo osiguranje kvalitete slijedi - sukladno Pravilniku o higijeni prehrambenih proizvoda - koncept HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) koji analizira proizvodni proces glede eventualnih zdravstvenih opasnosti. Na točno određenim kontrolnim točkama odgovarajuće mjere upravljanja jamče sigurnost i kvalitetu proizvoda.

Standardi koje određuje osiguranje kvalitete provode se na svim Dr. Oetkerovim lokalitetima. Eksterni revizori redovno ispituju sustav upravljanja kvalitetom i recertificiraju ga sukladno ISO 9001.