COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Sprječavanje uništavanja prehrambenih proizvoda

Kvaliteta znači za Dr. Oetkera etično ophođenje s prehrambenim proizvodima. Kao odgovorno poduzeće prehrambene industrije koje proizvodi brendove, Dr. Oetker dijeli javnu kritiku prekomjerne potrošnje hrane. Da se posebice u zapadnim industrijskim zemljama bacaju prehrambeni proizvodi - djelomično čak originalno zapakirani - potiče Dr. Oetker već godinama na senzibilno ophođenje ovom temom.

Kako bi se sprječilo stvaranje otpada, Dr. Oetker nastoji po mogućnosti iskoristiti sve sirovine bez ostatka. Za to je potrebna uska suradnja odjela nabave, proizvodnje i prodaje. Kod transporta poduzeće pazi na to da proizvedena roba bude besprijekorno isporučena u trgovini. Ako roba unatoč očekivanjima jednom ne ispuni visoke zahtjeve kvalitete, ispitat će se da li se roba može iskoristiti na alternativan način.

Dobrom organizacijom i logistikom se u čitavom proizvodnom procesu uvelike mogu izbjeći otpadi te pogrešna i prevelika proizvodnja te se time uništavanje prehrambenih proizvoda može smanjiti u što većoj mogućoj mjeri.