COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Standardi nabave

Poduzeće je radi odgovorne nabave sirovina razvilo vlastite standarde nabave. Oni su usmjereni na ispunjavanje zahtjeva kvalitete te socijalno i za zaštitu okoliša prihvaljivih uvjeta proizvodnje kod dobavljača.

Dr. Oetker food standard

Dr. Oetker food standard opisuje i za dobavljače određuje točne kriterije. Prema njemu dobavljači sirovina moraju dokazati provjereni i dokumentirani sustav praćenja sukladno osnovnoj  Uredbi EZ 178/2002 koji mora biti u funkciji. Povrh toga taj standard vodi računa i o zahtjivima  glede zaštite životinja i očuvanja ugroženih vrsta. Dobavljači primjerice moraju dokazati da je tuna ulovljena bez ugrožavanja dupina, ili da pileće meso i jaja dolaze od životinja koja se drže na tlu. Kod mesa i mesnih proizvoda je korištenje antibiotika dopušteno isključivo radi suzbijanja bolesti životinja. Uporaba kao pomoć za tovljenje ili radi unaprjeđenja rasta, kao i korištenje drugih sredstava u te svrhe, je Dr. Oetkerovim dobavljačima zabranjeno. Na primjenu genske tehnologije se diljem svijeta gleda na različite načine, a posebice se ona u zemljama EU promatra sa skepsom. Dr. Oetker tu slijedi vladajuće želje potrošača i ne koristi genetski modificirane sirovine. Ukoliko bi se u poljoprivredi obrađene površine s genetski modificiranim korisnim biljakama toliko proširile da bi došlo da dokazanih promjena iznad zakonski graničnih vrijednosti, Dr. Oetker će potrošače odmah o tome obavijestiti odgovarajućom oznakom.

Međunarodni priručnik dobavljača

U smislu društvene odgovornosti poduzeće pazi i na poštivanje socijalnih standarda u dobavljačkom lancu. Poduzeće je samo za to uspostavilo međunarodni priručnik za dobavljače koji je predmet svih ugovora o isporuci. Svi poslovni partneri poduzeća se time obvezuju na poštivanje socijalnih standarda kod proizvodnje te su dužni voditi računa da uvjeti rada kod njihovih kooperanata također odgovaraju tom standardu. Propisani standardi su u skladu s odredbama „International Labour Organisation“ (ILO). Poduzeće ne trpi ni dječji rad niti prisilni rad u pogonima dobavljača i njihovih kooperanata. Tjedno radno vrijeme kao i dnevni maksimalno dopušteni rad moraju biti u skladu barem s regionalnim zakonima i smjernicama. Nadalje i plaća mora ispunjavati zakonski, odnosno industrijski minimalni standard – ovisno o tome koji je viši.