COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Ocjenjivanje dobavljača

Radi sprječavanja gubitaka kvalitete ili rizika od gubitka reputacije Dr. Oetker je dodatno uz vlastiti nabavni standard razvio sustav ocjenjivanja dobavljača kako bi ocijenio svoje dobavljače te ih istodobno podržao u njihovom daljnjem razvoju.

Zahtjevni postupci ispitivanja

Zahtjevnim postupcima ispitivanja se osigurava kvaliteta nabavljenih sirovina i pazi na poštivanje standarda u vezi sa zaštitom okoliša, sigurnosti i društvom.

Pored stalnog ocjenjivanja dobavljača i metoda revizije predstavlja važan instrument. Revizija je postupak na više razina i odvija se prema međunarodno jedinstvenom sustavu. Najprije se provodi vlastito ocjenjivanje dobavljača na temelju upitnika koji su specifični za ovu branši. Oni podvlače  zahtjeve Dr. Oetkera na područjima kvalitete, sigurnosti, zdravlja, okoliša, ljudskih prava, uvjeta rada te antikorupcijskih pravila. Dodatno djelatnici odlaze u posjete na mjesta proizvodnje. Provođenjem intervjua sa sudionicima i pomoću zajedničkog obilaska pogona oni na licu mjesta provjeravaju poštivanje propisanih standarda i sustava upravljanja.

Na kraju uslijeđuje ocjenjivanje revizora. Kad revizija kod dobavljača protekne uspješno, slijede redovni posjeti kod dobavljača. Ukoliko neki dobavljač ne ispunjava tražene zahtjeve, razvije se plan mjera te se određuje vremenski rok u kojem treba provesti poboljšanja. Na taj način se standardi poduzeća etabliraju i kod dobavljača koji ih također provode i osiguravaju njihovo poštivanje.

Ako neki dobavljač ne želi surađivati ili prekrši zakonske odredbe, Dr. Oetker pokreče postupak opomene  i blokira tog dobavljača. U konačnici će poduzeće prekinuti poslovni odnos s takvim dobavljačem.