COOKIES on the DR. OETKER website

This website places cookies on your computer devices to make the site work better and to help us and our partners understand how you use our site. Further use of this site (by clicking, navigating, scrolling) or removal of this cookie note is considered consent to the application and use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please visit our privacy policy.

Optimizirana logistika

Prije nego što krajnji korisnici na policama u trgovinama pronađu Dr. Oetker proizvode, isti se najčešće višestruko prevoze, pretovare i skladište. Kako bi se ti procesi odvijali ekonomski prihvatljivo i u skladu s okolišem, poduzeće neprestano preispituje svoje strukture isporuke i transporta te usredotočuje svoje mjere na aktivnosti za sprječavanje transporta.